Ntxiv

Tsis muaj dab tsi nyob

Nws zoo li peb nrhiav tsis tau yam koj tab tom nrhiav. Tej zaum kev tshawb nrhiav tuaj yeem pab tau.
Rov qab mus rau sab saum toj